ایران مکانیک، یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد یکی از شرکتهای نام آشنا در زمینه طراحی، ساخت و راه اندازی ابزارهای افزایش توان است. از ساخته های این شرکت می توان بازوهای مکانیکی (منیپولیتور)، کرین ها، بالابرها و ابزارهای پیچ و مهره را نام برد. افزون بر درون کشور، گروه ایران مکانیک به عنوان سازنده ابزارهای افزایش توان در دیگر کشورها نیز شناخته شده است.

Portfolio Items