ایران اتوماسیون

پیمانکار پروژه های کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

ایران اتوماسیون، زیرمجموعه شرکت ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد (گروه صنعتی نژد)، یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاه های سفارشی و پیمانکار پروژه های کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی است. از کارهای گروه ایران اتوماسیون می توان پروژه های انجام شده در زمینه انبارهای هوشمند، ساخت دستگاه های مکانیزه و خودکار (هیدرولیک و پنوماتیک)، سیستم کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی خطوط تولید، تجهیزات پزشکی، مجموعه های مدرن سرگرمی و تفریحی (پارکها و شهرهای بازی) و بهینه سازی، داده کاوی و بهبود خطوط تولید برای کارگاه ها، کارخانه ها و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاهی و معدنی را نام برد.