دوره های آموزشی

با نگر به اینکه آرمان گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد کمک به صنعت کشور برای پیشرفت و بالا بردن توان ساخت درون کشور و بهبود فرآیند ساخت و تولید می باشد، همراستا با انجام پروژه های صنعتی، آموزش دانش اتوماسیون صنعتی با شیوه های نوین برای دوستداران این زمینه فراهم آمده است. دوره های آموزشی در دو بخش آموزش اتوماسیون صنعتی و آموزش نرم افزارهای مهندسی بصورت فشرده و کاربردی برگزار می گردد.