ایستگاه پالت گذاری یا دستگاه پالتایزینگ

راهکاری برای افزایش سرعت بسته بندی و جابجایی محصولات

ایستگاه پالت گذاری یا دستگاه پالتایزینگ به بخشی از یک خط تولید گفته می شود که در آن کالای بسته بندی شده که بصورت قوطی، کیسه، کارتن درآمده است بایستی بر روی پالت یا جعبه چیده شود. بطور کلی ایستگاه پالتایزینگ از چهار بخش زیر تشکیل شده است:

1- کانوایر برای آوردن کالا به درون ایستگاه

2- دستگاه پالت رسان خودکار برای آوردن پالتهای خالی

3- ربات پالتایزر از نوع دروازه ای یا دستگاه پالتایزر ویژه

4- پایه نگهدار پالت برای چینش کالا بر روی آن و کانوایر برای بردن پالتهای چیده شده