ایران رباتیک

راه اندازی سیستمهای رباتیک و سازنده ربات های صنعتی

گروه ایران رباتیک، زیرمجموعه شرکت ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد (گروه صنعتی نژد)، یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه طراحی، ساخت و راه اندازی سیستمهای رباتیک و سازنده ربات های صنعتی همچون ربات های کارتزین و دروازه ای، ربات های ستونی، ربات های اسکارا می باشد. این ربات ها در سایزها و کاربردهای گوناگون طراحی و ساخته می شود. دقت در طراحی مهندسی از یک سو و بکارگیری قطعات استاندارد برندهای درجه یک اروپایی از سوی دیگر، باعث گردیده که کیفیت ساخته ها، رقابت پذیر با برندهای نام آشنای جهانی باشد.

افزون بر این، گروه ایران رباتیک بعنوان سازنده ربات های پالتایزر، بزرگترین شرکت در زمینه ساخت و راه اندازی ایستگاه های پالت گذاری در کشور است که تاکنون پروژه های گوناگونی را درون و برون از کشور اجرا نموده است.

همچنین این شرکت، بر پایه دانش فنی و پیشینه درخشان کاری پروژه هایی در زمینه طراحی و ساخت سیستمهای رباتیک اجرا نموده است.