ربات کارتزین رده IR-Pxyz

سامانه با سه جابجایی خطی در راستای x و y و z

ربات کارتزین رده IR-Pxyz یا ربات خطی سه محور مناسب برای انجام کارهایی است که در آن نیاز به حرکت ابزار پایانی در فضای مکعبی xyz می باشد. سادگی برنامه دهی، هزینه پایین تعمیر و نگهداشت در کنار کارایی بالای ربات کارتزین رده IR-Pxyz سبب گشته که این ربات در بسیاری از صنایع بکار گرفته شود.

کاربردها:

  • برداشت و گذاشت در خط تولید
  • بسته بندی، جعبه گذاری و مونتاژ
  • برشکاری و جوشکاری اتوماتیک
  • ماشینکاری [دستگاه‌های کنترل عددی کامپیوتری (CNC) سه محور و بالاتر]
  • چاپگرها (۳D Printer) و پویشگرهای لیزری (Laser Scanner) سه بعدی
  • ابزارهای اندازه گیری آزمایشگاهی
  • رنگ آمیزی، پوشش دهی
  • بازرسی غیر مخرب رادیوگرافی و آلتراسونیک
1
2
3
4
5
6
1

موتور راستای X

2

ماژول خطی راستای X

3

موتور راستای Y

4

ماژول خطی راستای Y

5

موتور راستای Z

6

ماژول خطی راستای Z