ربات کارتزین رده IR-Pxy

سامانه با دو جابجایی خطی در راستای x و y (حرکت صفحه ای)

ربات کارتزین رده IR-Pxy یا ربات خطی دو محور مناسب برای انجام کارهایی است که در آن نیاز به حرکت ابزار پایانی در صفحه xy می باشد. ربات کارتزین رده IR-Pxy را می توان در فرآیندهای ساخت و بازرسی بکار گرفت.

کاربردها:

  • برشکاری و جوشکاری اتوماتیک صفحه ای
  • دستگاه‌های کنترل عددی کامپیوتری (CNC) دو محور
  • سنگ زنی و رو سابی صفحه ای
  • چاپگرها (Printer) و پویشگرهای لیزری (Laser Scanner) صفحه ای
  • رنگ آمیزی و پوشش دهی
  • ابزارهای اندازه گیری آزمایشگاهی
  • بازرسی غیر مخرب رادیوگرافی و آلتراسونیک
1
2
3
4
5
1

موتور راستای X

2

ماژول خطی راستای X

3

موتور راستای Y

4

ماژول خطی راستای Y

5

پایه برای نصب ابزار پایانی