جرثقیل (کرین)های سقفی و ستونی

جرثقیل (کرین)های سقفی و ستونی گروه “ایران مکانیک” در اندازه ها و توانهای گوناگون همراستا با نیاز مشتریان طراحی و ساخته می شود. سیستم برداشت بار به دو صورت موتور الکتریکی و یا بالانسر پنوماتیکی می باشد که به کاربر کمک می نمایند تا بارهایی از چند کیلو تا چند تن را جابجا نماید.